Menu Zamknij

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony Danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu i został przygotowany przez Usługodawcę.

Usługodawca w trosce o ochronę Danych osobowych swoich Użytkowników stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Działania te zapewniają bezpieczeństwo na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym do:

 1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

I. Słownik pojęć

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może przeglądać informacje zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem, jak też korzystać z innych usług;
 2. Usługodawca – DINNERBOX S.A, z siedzibą w Krakowie ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila 14 /82, 31-209 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000744863, REGON: 381356836, NIP: 9452222146;
 3. Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie dinnerbox.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach, którego Użytkownicy mogą korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę;
 4. Cookies/pliki Cookies – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 5. Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.
 6. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 8. Przetwarzanie – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

II. Pliki Cookies

 1. Korzystanie z Serwisu jest realizowane za pomocą bezpiecznego Protokołu SSL, który wpływa na ochronę transmisji danych w sieci Internet.
 2. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
  4. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 3. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
  3. „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
  5. „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  6. „własne” – zamieszczane przez Serwis;
  7. „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
  8. „Facebook cookies” – Powinieneś zapoznać się z polityką plików cookie Facebooka dostępną pod adresem: www.pl-pl.facebook.com/policies/cookies/;
  9. „Instagram cookies” – Powinieneś zapoznać się z polityką cookie dostępną pod adresem: https://help.instagram.com/1896641480634370;
  10. „Google cookies” – Powinieneś zapoznać się z polityką plików cookie Google dostępną pod adresem: www.google.com/policies/technologies/types/

 III. Mechanizm działania Cookies w Serwisie

 1. Nasz Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej:
  1. Google Chrome – Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików Cookies:
   1. Usuwanie plików Cookies,
   2. Domyślne blokowanie plików Cookies,
   3. Domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
   4. Domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki
   5. Określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen
  2. Internet Explorer 6.0 i 7.0 – Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
  3. Mozilla Firefox – Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
  4. Opera – Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
  5. Safari – W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
 2. Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Serwisu. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 3. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

IV. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/RODO) informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest DINNERBOX S.A, z siedzibą w Krakowie ul. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila 14 /82, 31-209 Kraków, z którym, można się skontaktować pod podanym adresem e-mail kontak@dinnerbox.pl;
  2. podane dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zrealizowania zamówienia;
  4. W przypadku wyrażenia większej ilości zgód Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  5. poza powyższym przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
  6. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. Państwa dane będą przechowywane na serwerach OVH, w chmurze – serwery znajdują się na terenie UE;
  8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Konsekwencją profilowania będzie otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji o aktualnych promocjach i rabatach;
 2. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy na stronie Serwisu, na które Użytkownik wyrazi zgodę, przetwarzane będą w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły będą określały odpowiednie klauzule informacyjne oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników znajdujące się pod konkretnymi formularzami. Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu.

V. Dodatkowe informacje

 1. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Google, Instagram, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku, z czym ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w naszym Serwisie. Po dokonaniu zmiany Polityka prywatności ukaże się w Serwisie z nową datą.
 3. Więcej informacji dotyczących warunków świadczenia usług, w szczególności zasad funkcjonowania Serwisu, sposobów i warunków zawierania umów oraz warunków dostępu do treści i korzystania z Serwisu, w tym zasad ochrony Danych osobowych znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu.

WIECZNIEBIAŁA

DINNERBOX